Konfigurátor tapet RASCH

Pro vlastní realizaci ve Vašem interiéru,vytvořila firma Rasch konfigurátor pro kombinaci a samotný návrh vzhledu interiéru za pomocí tapet.

Odkaz na tento konfigurátor je zde. Jakékoliv tapety z tohoto konfigurátoru jsme schopni Vám dodat.

 

Najdete nás na facebooku 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pvtapety.cz (dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je:

Petra Kešnerová

Bykoš 96

267 01 Králův Dvůr

IČ: 06155685

 

Provozovna : K Sídlišti 14, Tmaň, 267 21


Objednávka zboží

Veškeré objednávky na www.pvtapety.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu. K objednání zákazník vybere zboží, počet ks a řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Takto odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Před odesláním objednávky má kupující povinnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Platební podmínky

Z důvodu, že většina zboží není skladem a objednává se z Německa, preferujeme platbu předem na účet.

Zaslat ji můžete několika způsoby:

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 0280034001/0300

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

číslo účtu: 0280034001/0300 Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu.

Dobírkou:

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem.

Při objednávce vyšší než 10.000,-Kč požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednávky.

Dodací podmínky

Zboží si kupující může vyzvednout osobně nebo mu bude zasláno Českou poštou.

Cena dopravného a balného mimo území České republiky bude stanovena na základě individuálních požadavků.

Dodací lhůta

U položek skladem je dodací lhůta 3 pracovní dny od potvrzení objednávky, popř.připsání platby na účet. Nezodpovídáme za případné zpoždění, která budou zaviněna Českou poštou.

U položek které nejsou skladem, je uvedena přibližná doba dodání, např. u tapet a bordur je doba dodání cca 7-21 dní, je to z důvodu objednávání tapet z Německa.

 

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím, zpravidla do 24hod. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka ve výši ceny zakoupeného zboží. Poštovné zákazníkovi není propláceno.

Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav:
Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

  • být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní
  • kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží


Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího.

 

Veškeré tapety a fototapety jsou objednávány NA ZAKÁZKU na základě objednávky (vyjma tapet skladem), na toto zboží se nevztahuje 14 denní lhůta pro vrácení zboží, jelikož je toto zboží objednáno ze zahraničí speciálně na přání zákazníka. V případě odstoupení od smlouvy budou účtovány náklady spojené s objednáním a dodáním zboží dle skutečně vynaložených nákladů.


NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Každá objednávka odeslaná z www.pvtapety.cz je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce právo požadovat po kupujícím částku na pokrytí nákladů na odeslání zásilky (poštovné) a smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.

Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a v případě neodebrání (dobírky) s uhrazením nákladů za odeslání zboží a smluvní pokutou.

Pokud se zásilka vrátí nebo si ji zákazník nevyzvedne tak ji vedeme , jako nedoručenou. Kupujícímu odešleme zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 5 pracovních dnů od odeslání zprávy. Jestliže nás kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhé poštovné a balné ve stejné výši jako při prvním odeslání. Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem bankovním převodem.

Pokud kupující na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Kupujícího na storno objednávky upozorníme a zašleme mu fakturu s 10-denní splatností s vyčíslením vzniklých nákladů a smluvní pokuty ve výši 500,-Kč.

Další nákup kupujícího u PVtapety  bude  možný pouze po zaplacení zboží předem bankovním převodem.

 

Ochrana osobních dat

Veronika Svobodová je provozovatelem internetového obchodu www.pvtapety.cz Zavazuje se a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.

 

Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018